IsiVumelwano soKhuseleko lwaBucala

 

Umhla wokuSebenza: [28th, Agasti.2023]

 

Esi siVumelwano soKhuseleko lwaBucala ("IsiVumelwano") senzelwe ukuchaza ngokucacileyo imigaqo-nkqubo kunye nezenzo zewebhusayithi yethu ("thina" okanye "iwebhusayithi yethu") malunga nokuqokelelwa, ukusetyenziswa, ukubhengezwa, kunye nokukhuselwa kweenkcukacha zobuqu zabasebenzisi ("wena" okanye "abasebenzisi").Nceda ufunde esi siVumelwano ngononophelo ukuqinisekisa ukuba uyayiqonda ngokupheleleyo indlela esiphatha ngayo iinkcukacha zakho.

 

Ukuqokelelwa kolwazi kunye nokusetyenziswa

 

Ubungakanani beNgqokelela yoLwazi

Singaqokelela iinkcukacha zakho kwezi meko zilandelayo:

 

Iqokelelwe ngokuzenzekelayo ulwazi lobugcisa xa ufikelela okanye usebenzisa iwebhusayithi yethu, njengedilesi ye-IP, uhlobo lwesikhangeli, inkqubo yokusebenza, njl.

Ulwazi olunikezela ngokuzithandela xa ubhalisa i-akhawunti, ubhalisa kwiincwadana zeendaba, ugcwalisa uphando, uthatha inxaxheba kwimisebenzi yentengiso, okanye unxibelelana nathi, njengegama, idilesi ye-imeyile, iinkcukacha zoqhagamshelwano, njl.

 

Injongo yokuSetyenziswa koLwazi

Siqokelela kwaye sisebenzise iinkcukacha zakho ngokwezi njongo zilandelayo:

 

Ukubonelela ngeemveliso eziceliweyo okanye iinkonzo, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga kwii-odolo zokucubungula, ukuhambisa iimveliso, ukuthumela uhlaziyo lwesimo somyalelo, njl.

Ukunikezela ngamava omsebenzisi omntu, kubandakanya ukucebisa umxholo ohambelanayo, iinkonzo ezilungiselelweyo, njl.

Ukukuthumela ulwazi lwentengiso, izaziso zentengiso, okanye olunye ulwazi olufanelekileyo.

Ukuhlalutya kunye nokuphucula ukusebenza kunye nokusebenza kwewebhusayithi yethu.

Ukuzalisekisa izibophelelo zekhontrakthi kunye nawe kunye nezibophelelo ezichazwe yimithetho nemimiselo.

 

Ukubhengezwa kolwazi kunye nokwabelana

 

Ubungakanani bokuVezwa koLwazi

Siza kuveza iinkcukacha zakho kuphela kwezi meko zilandelayo:

Ngemvume yakho ecacileyo.

Ngokweemfuno zomthetho, imiyalelo yenkundla, okanye izicelo zabasemagunyeni.

Xa kuyimfuneko ukukhusela imidla yethu esemthethweni okanye amalungelo abasebenzisi.

Xa usebenzisana namaqabane okanye amaqela esithathu ukufezekisa iinjongo zesi siVumelwano kunye nokufuna ukwabelana ngolwazi oluthile.

 

Amaqabane kunye naMaqela eSithathu

Sisenokwabelana ngolwazi lwakho namaqabane kunye namaqela esithathu ukuze sikubonelele ngeemveliso kunye neenkonzo ezingcono.Siza kufuna la maqabane kunye namaqela esithathu ukuba athobele imithetho esebenzayo yabucala kunye nemimiselo kwaye athathe amanyathelo afanelekileyo ukukhusela ulwazi lwakho lobuqu.

 

Ukhuseleko loLwazi kunye noKhuseleko

Siluxabisile ukhuseleko lweenkcukacha zakho kwaye siya kusebenzisa amanyathelo afanelekileyo obuchule kunye nombutho ukukhusela iinkcukacha zakho zobuqu ekufikeleleni okungagunyaziswanga, ukubhengezwa, ukusetyenziswa, ukuguqulwa, okanye ukutshatyalaliswa.Nangona kunjalo, ngenxa yokungaqiniseki okukhoyo kwi-intanethi, asinakuqinisekisa ukhuseleko olupheleleyo lolwazi lwakho.

 

Ukusetyenziswa kwamalungelo abucala

Unala malungelo abucala alandelayo:

 

Ilungelo lokufikelela:Unelungelo lokufikelela kwiinkcukacha zakho kwaye uqinisekise ukuba zichanekile.

Ilungelo lokulungiswa:Ukuba iinkcukacha zakho azichanekanga, unelungelo lokucela ukulungiswa.

Ilungelo lokucima:Ngaphakathi kwemida evunyelwe yimithetho nemimiselo, unokucela ukucinywa kolwazi lwakho lobuqu.

Ilungelo lokuchasa:Unelungelo lokuchasa ukusetyenzwa kolwazi lwakho lomntu, kwaye siyakuyeka ukusetyenzwa kumatyala asemthethweni.

Ilungelo lokuphatheka kwedatha:Apho kuvunyelwa yimithetho nemimiselo esebenzayo, unelungelo lokufumana ikopi yenkcazelo yakho yobuqu uze uyidlulisele kweminye imibutho.

 

Uhlaziyo kuMgaqo-nkqubo waBucala

Singawuhlaziya lo Mgaqo-nkqubo waBucala amaxesha ngamaxesha ngenxa yotshintsho kwimithetho, kwimigaqo, nakwiimfuno zoshishino.UMgaqo-nkqubo waBucala ohlaziyiweyo uya kufakwa kwiwebhusayithi yethu, kwaye siya kukwazisa ngotshintsho ngeendlela ezifanelekileyo.Ngokuqhubeka nokusebenzisa iwebhusayithi yethu emva kohlaziyo loMgaqo-nkqubo waBucala, ubonisa ukuba uyayamkela imiqathango emitsha yoMgaqo-nkqubo waBucala.

 

Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, izimvo, okanye izikhalazo malunga nalo Mgaqo-nkqubo waBucala, nceda uqhagamshelane neqela lethu lenkonzo yabathengi.

 

Enkosi ngokufunda isiVumelwano sethu soKhuseleko lwaBucala.Siza kwenza zonke iinzame zokukhusela ubumfihlo kunye nokhuseleko lweenkcukacha zakho zobuqu.

 

[Doris 13480570288]

 

[28th, Agasti.2023]