Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư

 

Ngày có hiệu lực: [28th, tháng 8 năm 2023]

 

Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư này ("Thỏa thuận") nhằm mục đích nêu rõ các chính sách và thực tiễn của trang web của chúng tôi ("chúng tôi" hoặc "trang web của chúng tôi") liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng ("bạn" hoặc "người dùng").Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

 

Thu thập và sử dụng thông tin

 

Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 

Thông tin kỹ thuật được thu thập tự động khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, v.v.

Thông tin bạn tự nguyện cung cấp khi đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, điền vào bản khảo sát, tham gia các hoạt động quảng cáo hoặc liên lạc với chúng tôi, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, chi tiết liên hệ, v.v.

 

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn chủ yếu cho các mục đích sau:

 

Cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xử lý đơn hàng, giao sản phẩm, gửi cập nhật trạng thái đơn hàng, v.v.

Cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa, bao gồm đề xuất nội dung liên quan, dịch vụ tùy chỉnh, v.v.

Gửi cho bạn thông tin tiếp thị, thông báo hoạt động quảng cáo hoặc thông tin liên quan khác.

Phân tích và cải thiện chức năng và hiệu suất của trang web của chúng tôi.

Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng với bạn và các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

Tiết lộ và chia sẻ thông tin

 

Phạm vi công bố thông tin

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Với sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Căn cứ vào yêu cầu pháp lý, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ.

Khi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc quyền của người dùng.

Khi hợp tác với các đối tác hoặc bên thứ ba để đạt được mục đích của Thỏa thuận này và yêu cầu chia sẻ một số thông tin nhất định.

 

Đối tác và bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác và bên thứ ba để cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.Chúng tôi sẽ yêu cầu các đối tác và bên thứ ba này tuân thủ luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư cũng như thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

 

An ninh và bảo vệ thông tin

Chúng tôi coi trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, tiết lộ, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép.Tuy nhiên, do tính không chắc chắn cố hữu của Internet, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho thông tin của bạn.

 

Thực hiện quyền riêng tư

Bạn có các quyền riêng tư sau:

 

Quyền truy cập:Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình và xác minh tính chính xác của nó.

Quyền cải chính:Nếu thông tin cá nhân của bạn không chính xác, bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa.

Quyền xóa:Trong phạm vi được pháp luật và quy định cho phép, bạn có thể yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình.

Quyền phản đối:Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình và chúng tôi sẽ ngừng xử lý trong các trường hợp hợp pháp.

Quyền di chuyển dữ liệu:Khi được pháp luật và quy định hiện hành cho phép, bạn có quyền nhận bản sao thông tin cá nhân của mình và chuyển nó cho các tổ chức khác.

 

Cập nhật chính sách quyền riêng tư

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này do những thay đổi về luật pháp, quy định và nhu cầu kinh doanh.Chính sách quyền riêng tư cập nhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi thông qua các phương tiện thích hợp.Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi cập nhật Chính sách quyền riêng tư, bạn thể hiện sự chấp nhận các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư mới.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

 

Cảm ơn bạn đã đọc Thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi.Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

 

[Doris 13480570288]

 

[28th, tháng 8 năm 2023]