സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

കമ്പനി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

ISO 9001 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ:ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ ഡെലിവറി ഉറപ്പാക്കുന്ന, ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത അടിവരയിടുന്ന അന്തർദേശീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണിത്.

BSCI സർട്ടിഫിക്കേഷൻ:ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ബിഎസ്‌സിഐ (ബിസിനസ് സോഷ്യൽ കംപ്ലയൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്) സർട്ടിഫിക്കേഷനും നേടിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തോടും സുസ്ഥിരതയോടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ്.

ബി.എസ്.സി.ഐ
IS09001

സിലിക്കൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സിലിക്കൺ ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സിലിക്കൺ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്.ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായും LFGB, ഫുഡ് ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇത് പൂർണ്ണമായും വിഷരഹിതമാണ്, ഇത് അംഗീകരിച്ചുFDA/ SGS/LFGB/CE.

സിലിക്കൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉയർന്ന ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു.ഓരോ ഉൽപ്പന്നവും പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യുസി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൻ്റെ 3 തവണ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തും.

സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
എൽഎഫ്ജിബി
സി.ഇ
FDA
2
3
1

സിലിക്കൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ മാനുഫാക്ചറർ

ബേബി ടേബിൾവെയറിലെ സിലിക്കൺ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ബേബി ടീത്തിംഗ് ടോയ്‌സ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബേബി ടോയ്‌സ്, മുതലായവയിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.