Şahadatnamalar

Kompaniýa şahadatnamasy

ISO 9001 şahadatnamasy:Bu, ýokary hilli önümleriň yzygiderli eltilmegini üpjün edip, hil dolandyryş ulgamyna bolan ygrarlylygymyzy görkezýän halkara derejesinde ykrar edilen şahadatnama.

BSCI şahadatnamasy:Şeýle hem, kompaniýamyz BSCI (Business Social Compliance Initiative) şahadatnamasyny aldy, bu sosial jogapkärçilige we durnuklylyga ygrarlylygymyzy görkezýän möhüm şahadatnama.

BSCI
IS09001

Silikon önümleriniň şahadatnamasy

Qualityokary hilli silikon çig mal ýokary hilli silikon önümini öndürmek üçin örän möhümdir.Esasan LFGB we azyk derejeli silikon çig malyny ulanýarys.

Bu düýbünden zäherli we tassyklanýarFDA / SGS / LFGB / CE.

Silikon önümleriniň hiline ýokary üns berýäris.Her önümi gaplamazdan ozal QC bölümi tarapyndan 3 gezek hil barlagy geçiriler.

Şahadatnama
LFGB
CE
FDA
2
3
1

ÖNÜMÇILIK ÖNÜMLERI SILIKON ÖNÜMLERI

ÇAGA JEMLE .JI ÖNÜMLERINDE SILIKON ÖNÜMLERINI, ÇAGA ÖWRENMEK Oýnawaçlaryny, Bilim Çagasy Oýunjaklaryny, ETC.