ପ୍ରମାଣପତ୍ର

କମ୍ପାନୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ISO 9001 ପ୍ରମାଣପତ୍ର:ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାହା ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର କ୍ରମାଗତ ବିତରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |

BSCI ପ୍ରମାଣପତ୍ର:ଆମର କମ୍ପାନୀ BSCI (ବିଜନେସ୍ ସୋସିଆଲ୍ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଇନିସିଏଟିଭ୍) ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ and ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଟେ |

BSCI
IS09001

ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରମାଣପତ୍ର |

ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ସିଲିକନ୍ କଞ୍ଚାମାଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |ଆମେ ମୁଖ୍ୟତ L LFGB ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ |

ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ |FDA / SGS / LFGB / CE |

ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ QC ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା times ଗୁଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ହେବ |

ପ୍ରମାଣପତ୍ର
LFGB
ସି
FDA
୨
3
୧

ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ମାନୁଫାକ୍ଟରଫ୍ ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ଆମେ ଶିଶୁ ଟେବୁଲୱେୟାରରେ ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦ, ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଖେଳନା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଶିଶୁ ଖେଳନା, ଇଟିସି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ |