ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁ |


ସିଲିକନ୍ ଶିଶୁ ଟିଥର ହୋଲସେଲ |, କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ |ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମୟରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ |ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁର ଗୁଣ୍ଡରେ ନରମ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ te ାରା ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ |ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍, ଏହା ନିରାପଦ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ |


ସିଲିକନ୍ ବିଡ୍ ହୋଲସେଲ, ଏହି ସିଲିକନ୍ ଚୁଇଙ୍ଗ୍ ବିଡ୍ କୋମଳ ଶିଶୁ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ନବଜାତ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶିଶୁ ଦାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ | 100% ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍, ବିପିଏ ମୁକ୍ତ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜ organic ବ ପଦାର୍ଥ |


ସିଲିକନ୍ ଶିଶୁ ବିବ, ନରମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ |ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବନ୍ଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେକ ଆକାରର ଫିଟ୍ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଅତି କମରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ | ଆମର ସିଲିକନ୍ ଶିଶୁ ବାଇବରେ ଅନେକ ମିଠା ରଙ୍ଗ ଏବଂ s ାଞ୍ଚା ଅଛି |ଏହି ସମୟରେ ଆମେ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ଅଛି |


ଆମେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଶିଶୁ ଡିନରୱେର୍ ସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ |ସିପି କପ୍, ସିଲିକନ୍ ଚାମଚ ଏବଂ ଫଙ୍କ୍ ସେଟ୍, କାଠ ପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |ଆମର ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ, ନିରାପଦ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ BPA ମୁକ୍ତ |ଚାଇନା ଶିଶୁ ଡିନରୱେୟାର ଉତ୍ପାଦନ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଯୋଗାଏ |

12ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/2