ସିଲିକନ୍ ସକ୍ସନ୍ ବେବି ପ୍ଲେଟ୍ ହୋଲସେଲ l ମେଲିକେ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବରେ |ସିଲିକନ୍ ଚୋପା ଶିଶୁ ପ୍ଲେଟ୍ |ଚାଇନାରେ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲସେଲ ବଲ୍କ ସିଲିକନ୍ ସକସନ୍ ପ୍ଲେଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ |

ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମର ସିଲିକନ୍ ସକସନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡିକ BPA ମୁକ୍ତ, ଫଥାଲେଟ୍ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ |

ଆମର ପ୍ଲେଟଗୁଡିକର 4 ଟି କପ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଭୋଜନ ସମୟରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦୃ ly ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ills ାଳିବା ଏବଂ ମେସ୍ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |

ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ସୁରକ୍ଷିତ, ଭୋଜନ କିମ୍ବା ବଳକା ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଡିସ୍ ୱାଶରରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ସହଜରେ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ |

ର ଗଭୀର ଡିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ |ଶିଶୁ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ |ଖାଦ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଭୋଜନ ସମୟ କମ୍ ଅଶୁଭ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରେ |


 • ଉତ୍ପାଦର ନାମ :ଲିଡ୍ ସହିତ ସିଲିକନ୍ ସକସନ୍ ବେବି ପ୍ଲେଟ୍ |
 • ସାମଗ୍ରୀ:ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ |
 • ବ: ଶିଷ୍ଟ୍ୟ:ବିପିଏ ମାଗଣା, ମଜବୁତ ସକସନ୍ କପ୍ |
 • ମୂଲ୍ୟ:USD 3.2
 • MOQ:50 PC
 • ନମୁନା:ଉପଲବ୍ଧ |
 • କଷ୍ଟମ୍:ହଁ
 • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

  ଭିଡିଓ

  ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛିବେ?

  କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା

  ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

  ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

   ଆମର ସିଲିକନ୍ ସକସନ୍ ଶିଶୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀରୁ ନିର୍ମିତ ଯାହା ନିରାପଦ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସହଜ |ପ୍ଲେଟର ତଳଭାଗରେ ଥିବା ଚାରିଟି ଚୋପା କପ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଭୋଜନ ସମୟରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଘଟିପାରେ କ accident ଣସି ଆକସ୍ମିକ ills ାଳକୁ ରୋକିଥାଏ |ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସ୍ plate ାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନଖାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଶେଷରେ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |

  ପରିବେଷଣକାରୀ ପ୍ଲେଟ୍ ଏକ lid ାଙ୍କୁଣୀ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯାହା ପିତାମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁର ଅସମାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ |Lid ାଙ୍କୁଣୀଟି ଥାଳିରେ ଯତ୍ନର ସହ ଖାପ ଖାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ସତେଜ ରଖେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନଷ୍ଟ ନହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶିଶୁର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା ସମାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ |

  ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆମର ସିଲିକନ୍ ସକସନ୍ ଶିଶୁ ପ୍ଲେଟ୍ ହୋଲସେଲ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ବ valid ଧ କରେ ଯେ ଉତ୍ପାଦଟି ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିରାପଦ ଅଟେ |ଏହା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି |

  ମେଲିକେ ହେଉଛି ଏକଚାଇନା ଶିଶୁ ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦ କାରଖାନା |।ଆମରହୋଲସେଲ ସିଲିକନ୍ ଶିଶୁ ଟେବୁଲ ସାମଗ୍ରୀ |ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ସମୟକୁ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ମଜାଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |

   

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html
  ଉତ୍ପାଦର ନାମ
  ଶିଶୁ ଶୋଷଣ ପ୍ଲେଟ |
  ସାମଗ୍ରୀ
  ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ |
  ରଙ୍ଗ
  6 ରଙ୍ଗ |
  ଓଜନ
  205 ଗ୍ରାମ
  ପ୍ୟାକେଜ୍
  ଉପହାର ବାକ୍ସ
  ଲୋଗୋ
  ଉପଲବ୍ଧ |
  ପ୍ରମାଣପତ୍ର
  FDA, CE, EN71, CPC ......

  ବିବରଣୀ

  ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ, ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |

  ଡିସ୍ ୱାଶର୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ସୁରକ୍ଷିତ |

  ସ୍ଲିପ୍ ନଥିବା ତଳ ପ୍ଲେଟକୁ ଟପିଯିବାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ - କମ୍ ବିଶୃଙ୍ଖଳା!

  ପରିମାପ: 23.3 x 16.3 ସେ.ମି.

  100% BPA, PVC, ଏବଂ ଫଥାଲେଟ୍ ମୁକ୍ତ |

  ଯତ୍ନ |

  ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଗରମ, ସାବୁନ ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ |ଶୋଷଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ, ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପୃଷ୍ଠରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

  ଚେତାବନୀ: ସର୍ବଦା ବୟସ୍କଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାଦକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନରେ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ |ଏହି ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେବି ଅବହେଳିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ |

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html
  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html
  ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |

  ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html

  ଶିଶୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସିଲିକନ୍ |

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html

  ସିଲିକନ୍ ବିଭକ୍ତ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ |

  https://www.silicone-wholesale.com/silicone-suction-baby-plate-wholesale-l-melikey.html

  ସିଲିକନ୍ ଛୋଟ ପିଲା |


 • ପୂର୍ବ:
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

 • ଏହା ନିରାପଦ ଅଟେ |ବିଡି ଏବଂ ଟିଟରଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚମାନର ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ BPA ମାଗଣା ସିଲିକନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ FDA, AS / NZS ISO8124, LFGB, CPSIA, CPSC, PRO 65, EN71, EU1935 / 2004 ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ |ଆମେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁ |

  ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି |ଶିଶୁର ଭିଜୁଆଲ୍ ମୋଟର ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ skills ଶଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ |ଶିଶୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରଙ୍ଗର ଆକୃତି-ସ୍ es ାଦଗୁଡିକ ଉଠାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରେ - ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତରୁ ମୁହଁର ସମନ୍ୱୟକୁ ବ ancing ାଇଥାଏ |ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାଲିମ ଖେଳନା |ଆଗ ମ middle ି ଏବଂ ପଛ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |ମଲ୍ଟି ରଙ୍ଗ ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିଶୁ ଉପହାର ଏବଂ ଶିଶୁ ଖେଳନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ |ସିଲିକନ୍ ର ଏକ କଠିନ ଖଣ୍ଡରେ ଟିଥର ତିଆରି |ଶୂନ୍ୟ ଚକ୍କର ବିପଦ |ଶିଶୁକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ପାସିଫାୟର୍ କ୍ଲିପ୍ ସହିତ ସହଜରେ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଟିଟର୍ସ ପଡ଼ନ୍ତି, ସାବୁନ୍ ଏବଂ ପାଣିରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସଫା କରନ୍ତୁ |

  ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି |ସେଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ our ଆମର ପ୍ରତିଭାବାନ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ପେଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି,ତେଣୁ ଆପଣ ସେଗୁଡିକୁ କ intellectual ଣସି ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ବିନା ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ |

  କାରଖାନା ହୋଲସେଲ |ଆମେ ଚାଇନାରୁ ଉତ୍ପାଦକ, ଚାଇନାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

  କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସେବାଗୁଡିକ |କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଲୋଗୋ, ପ୍ୟାକେଜ୍, ରଙ୍ଗ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ |ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମ୍ ଅନୁରୋଧ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସନ୍ ଦଳ ଅଛି |ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଟ୍ରାଲିଆରେ ଲୋକପ୍ରିୟ |ସେଗୁଡିକ ବିଶ୍ more ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ |

  ମେଲିକେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ବନେଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା |ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମର ସମ୍ମାନ!

  ହୁଇଜୋ ମେଲିକେ ସିଲିକନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ |ଆମେ ଘର ଘର, ରୋଷେଇ ଘର, ଶିଶୁ ଖେଳନା, ବାହ୍ୟ, ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ |

  2016 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହି କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟତ O OEM ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସିଲିକନ୍ ମଡ୍ଡ କରିଥିଲୁ |

  ଆମର ଉତ୍ପାଦର ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି 100% BPA ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଲିକନ୍ |ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷାକ୍ତ, ଏବଂ FDA / SGS / LFGB / CE ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ |ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ସାବୁନ କିମ୍ବା ପାଣି ସହିତ ସହଜରେ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ |

  ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆମେ ନୂତନ, କିନ୍ତୁ ସିଲିକନ୍ ଛାଞ୍ଚ ତିଆରି ଏବଂ ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଆମର 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି |2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ 3 ବିକ୍ରୟ ଦଳ, 5 ସେଟ୍ ଛୋଟ ସିଲିକନ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ 6 ସେଟ୍ ବଡ ସିଲିକନ୍ ମେସିନ୍ କୁ ବିସ୍ତାର କରିଛୁ |

  ସିଲିକନ୍ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ QC ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା times ଗୁଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ହେବ |

  ଆମର ବିକ୍ରୟ ଦଳ, ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ, ମାର୍କେଟିଂ ଦଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ଲାଇନ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ!

  କଷ୍ଟମ୍ କ୍ରମ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ |ସିଲିକନ୍ ଟିଟିଙ୍ଗ୍ ହାର, ସିଲିକନ୍ ବେବି ଟିଥର, ସିଲିକନ୍ ପାସିଫାୟର୍ ଧାରକ, ସିଲିକନ୍ ଟିଟିଙ୍ଗ୍ ବିଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମର 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି |

  7-19-1 7-19-2 7-19-4

   

  ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |