Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. MOQ näme?

Biz zawodyň lomaý söwdasy, silikon monjuklar üçin MOQ her reňkde 100 sany, silikon daňmak we monjuk üçin 10 reňk.

2. Nädip nusgalary almaly?

Katalog almak we nusgalar üçin haýsy elementiň we reňkiň gerekdigini tassyklamak üçin biziň bilen habarlaşyň.Soň bolsa, siziň üçin iberiş bahalaryny hasaplarys.Shük daşama tölegini gurnanyňyzdan soň, bir günüň içinde nusgalary ibereris!

3. customörite sargyt kabul edýärsiňizmi?

Hawa, dizaýn we reňkler üçin sargytlary kabul edýäris.Surat we demensiýa üpjün etseňiz, size surat çekmek üçin hünärmen dizaýnerimiz bar.

4. Dizaýn bilen kömek edip bilersiňizmi?

Hawa, dizaýn we reňkler üçin sargytlary kabul edýäris.Surat we demensiýa üpjün etseňiz, size surat çekmek üçin hünärmen dizaýnerimiz bar.

5. Harytlarymyň iberilendigini nädip bilerin?

Gözleg belgisini bereris.iberilenden bir gün soň.

6. MOQ barmy?

Hawa.Sargytlaryň iň pes mukdary monjuklar üçin reňklere 100pc.Teeterler üçin her reňk üçin 10 sany.Monjuk üçin reňklere 10 sany.

BIZ BILEN işlemek isleýärsiňizmi?